banner

DU LỊCH TRUNG QUốC

Chúng tôi hiện có: 3 tour

Sắp xếp theo giá Tăng dần Giảm dần
Kiểu hiển thị:
Khởi hành Liên Hệ Để có lịch khởi hành sớm nhất / 6 Ngày 5 Đêm

Du Lịch Trung Quốc Mùa Thu [NAM NINH - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THIÊN MÔN SƠN - TRƯƠNG GIA GIỚI]

Trương Gia Giới - Nằm về phía Tây bắc tỉnh Hồ Nam, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên tỉnh Vân Nam và Quý Châu Phượng Hoàng - Là tên một cổ trấn thuộc Châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây ở phía tây tỉnh Hồ Nam.

Giá 12.990.000 khách
chi tiết