VISA HÀN QUỐC

THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC

DU LỊCH TỰ TÚC

DU LỊCH THĂM NGƯỜI THÂN

CÔNG TÁC

 • Passport gốc
 • 2 ảnh 4x6 nền trắng
 • Sổ hộ khẩu
 • CMND
 • HĐLĐ + đơn xin nghỉ phép (nếu là cán bộ công nhân viên)
 • Giấy ĐKKD + thuế 1 tháng gần nhất (nếu là chủ doanh nghiệp)
 • Xác nhận số dư ngân hàng từ 100.000.0000 triệu trở lên.
 • Giấy tờ sở hữu bất động sản
 • Booking vé máy bay, khách sạn, lịch trình tham quan

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời bản chính, giấy bảo lãnh
 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân
 • Các giấy tờ chứng minh mối liên hệ
 • Giấy tờ chứng minh bảo lãnh tài chính (nếu phía người mời chi trả )

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm
 • Hình gia đình
 • 1 Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú chứng minh mối quan hệ với người mới
 • Giấy tờ chứng minh tài chính ( nếu tự chi trả chi phí)
 • CMND 

Hồ sơ người mời chuẩn bị:

 • Thư mời
 • Bộ hồ sơ bảo lãnh,..

Hồ sơ người được mời chuẩn bị:

 • Quyết định cử đi công tác
 • Giấy xác nhận nhân viên
 • Giấy tờ liên quan tới hoạt động của công ty
 • Giấy chứng nhận nộp thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh,…
 • Giấy chứng minh mối quan hệ với người mời
 • Hộ chiếu
 • Hình 4x6 – 2 tấm

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 1.200.000 -

2.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 1.200.000 -

2.200.000 VNĐ

PHÍ LSQ: 20 USD

PHÍ DV: 1.200.000 -

2.200.000 VNĐ